Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
21.01.2011  

Slovenija nastopila na odprti razpravi VS OZN o post-konfliktni izgradnji miru in institucij

New York, 21. januarja 2011 – V okviru predsedovanja Bosne in Hercegovine Varnostnemu svetu OZN je potekala odprta razprava o post-konfliktni izgradnji miru s poudarkom na izgradnji institucij. Na razpravi je med drugimi nastopila tudi Evropska unija, z govorom v nacionalnem svojstvu pa tudi Slovenija.

Razprava o post-konfliktni izgradnji miru in institucij je bila usmerjena na vlogo Varnostnega sveta pri načrtovanju izgradnje institucij; zagotavljanje učinkovite in ustrezne pomoči OZN in mednarodne skupnosti pri vzpodbujanju nacionalnega lastništva in izgradnje kapacitet; spodbujanje učinkovitega partnerskega odnosa med mednarodnimi akterji na terenu; integriran in usklajen pristop sistema OZN pri izgradnji institucij v post-konfliktnih državah; ter na vlogo Komisije za izgradnjo miru in izkušenj pridobljenih v procesu tranzicij post-konfliktnih družb. Varnosti svet je v zaključku razprave sprejel predsedniško izjavo.

Slovenija je izpostavila pomembno vlogo mirovnih operacij v post-konfliktnih družbah, ter poudarila potrebo po izgradnji nacionalnih struktur in kapacitet ter vzpostavitvi legitimnega in dobrega vladanja s poudarkom na glavnih vladnih strukturah ter krepitvi nacionalnega lastništva. Izpostavila je, da je za dolgoročno stabilizacijo razmer in preprečevanje ponovnega konflikta ključnega pomena tudi podpora mednarodne skupnosti in izpostavila potrebo po krepitvi partnerstva med varnostnimi in razvojnimi elementi na terenu ter vključitvi globalnih, mednarodnih, regionalnih in lokalnih dejavnikov in predvsem civilne družbe v procese post-konfliktne obnove. V svojem govoru je Slovenija velik poudarek namenila zaščiti civilistov v oboroženih spopadih in vlogi žensk pri ohranjanju in zagotavljanju miru, kakor tudi v po-konfliktnih aktivnostih.

Stališče glede slednjega je Slovenija izpostavila že nekajkrat na odprtih razpravah Varnostnega sveta OZN v letu 2010, in sicer na odprti razpravi o otrocih v oboroženih spopadih (junij, 2010), ob 10. obletnici sprejetja resolucije 1325 o ženskah, miru in varnosti (oktober, 2010), na odprti razpravi o zaščiti civilistov v oboroženih spopadih (november, 2010) in v zvezi s spolnim nasiljem v oboroženih konfliktih (december, 2010).

Preberi govor