Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
22.12.2017  

Stalno predstavništvo Slovenije pri OZN skupaj s predstavništvom FAO v New Yorku gostilo dogodek ob sprejemu resolucije Generalne skupščine OZN za razglasitev svetovnega dneva čebel

New York, 20. december 2017 – V sredo, 20. decembra 2017 je stalno predstavništvo Slovenije pri OZN v New Yorku, skupaj s predstavništvom organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v New Yorku gostilo slavnostni dogodek ob sprejemu resolucije Generalne skupščine OZN, s katero je bil 20. maj razglašen za svetovni dan čebel.

 Na dogodku, ki ga je gostila stalna predstavnica RS pri OZN v New Yorku VP Darja Bavdaž Kuret, je kot slavnostni govornik nastopili podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, nastopili so tudi predstavnica pisarne FAO v New Yorku Marianna Kovacs, predsednik Čebelarske zveze RS Boštjan Noč in podpredsednik Apimondie Peter Kozmus.

 

(Fotografija: Andraž Naglič)

Kulturni del programa je zaokrožila slovenska sopranistka Irena Preda.

 Govorniki so izpostavili pomen čebel in potrebno po njihovi zaščiti ter opozorili na grožnje, s katerimi se soočajo. Svetovni dan čebel je pomemben dosežek, ki bo pomagal pri ozaveščanju o pomenu in zaščiti čebel in drugih opraševalcev.

 Predstavnica FAO M Kovacs je poudarila, da "brez čebel ne bo mogoče doseči sveta brez lakote", saj bi to lahko pomenilo "izgubo različnih proizvodov, kot so mdr. krompir, paprika, kava, buče, korenje, jabolka, mandlji, paradižnik".

(Fotografija: Andraž Naglič)

 

Slavnostni dogodek in spremljajoča razstava "Čebelji svet", ki na sedežu OZN poteka med 11. in 22. decembrom 2017, predstavljata uspešni zaključek dvoletnih prizadevanj za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel. Pobuda je bila julija letos soglasno potrjena na 40. Konferenci FAO.

(Fotografija: David Maciejewski (FAO)

 

 Stalno predstavništvo RS pri OZN je nato oktobra osnutek resolucije za razglasitev svetovnega dneva čebel vložilo v obravnavo 2. odboru Generalne skupščine OZN in odprla pogajanja, ki so se uspešno zaključila 17. novembra s soglasnim sprejetjem resolucije. Resolucijo je ko-sponzoriralo kar 115 držav. Soglasni sprejem resolucije in visoko število ko-sponzoric so bili rezultat uspešnih prizadevanj slovenske diplomacije, na čelu s Stalnim predstavništvo RS pri OZN v New Yorku. Postopek se je uradno zaključil s soglasnim sprejemom resolucije na plenarnem zasedanju Generalne skupščine OZN v četrtek, 20. decembra 2017.

 Namen svetovnega dneva čebel je ozaveščanje o pomenu čebel in drugih opraševalcev in pomenu prizadevanj za njihovo zaščito.

 Študije Organizacije združenih narodov in Svetovne zveze za varstvo narave kažejo, da se populacije čebel in drugih opraševalcev opazno zmanjšujejo. Na to vplivajo številni dejavniki, ki so posledica človeških aktivnosti: intenzivno kmetijstvo, široka uporaba pesticidov in onesnaževanje z odpadki. Čebele so izpostavljene novim boleznim in škodljivcem, njihov življenjski prostor se krči, njihovo preživetje in razvoj pa ogrožajo tudi posledice podnebnih spremembe.

 Podatki FAO kažejo, da imajo čebele in drugi opraševalci neprecenljivo vrednost pri zagotavljanju svetovne varnosti preskrbe s hrano. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu oziroma vsaka tretja žlica hrane. Poleg tega so kmetijske rastline, ki potrebujejo opraševanje, pomemben vir delovnih mest in dohodka za kmete, zlasti za male in družinske kmetije v državah v razvoju. Čebele imajo pomembno vlogo tudi pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi.

 Iz zgoraj naštetih razlogov ima zaščita čebel in drugih opraševalcev hkrati pomembno vlogo za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, še posebej pri zagotavljanju prehranske varnosti, prehrane in trajnostnega kmetijstva ter varovanju kopenskih ekosistemov in preprečevanju izgube biotske raznovrstnosti.