Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
19.12.2017  

Predaja poročila Visokega globalnega panela za vodo in mir Generalnemu Sekretarju OZN Guterresu

 New York, 18. december 2017 – V ponedeljek, 18. decembra 2017, sta stalna predstavnika Slovenije in Švice pri OZN v New Yorku, VP Darja Bavdaž Kuret in VP Jürg Lauber, Generalnemu sekretarju OZN Antoniu Guterresu predstavilo poročilo Visokega globalnega panela za vodo in mir, ki mu predseduje nekdanji predsednik RS dr. Danilo Türk.

Poročilo z naslovom "Stvar preživetja" (A Matter of Survival) je nastalo po dveh letih intenzivnega dela Visokega globalnega panela za vodo in mir pod vodstvom BPRS dr. Türka in obsega vrsto priporočil, ki imajo dva ključna cilja: preprečevanje vodnih konfliktov in okrepitev vloge vode kot instrumenta miru.

Poročilo obsega sedem vsebinskih poglavij s priporočili na področju aktualnih svetovnih trendov in učinkov pomanjkanja vode, vloge vode v oboroženih konfliktih, mednarodnega vodnega prava in čezmejnega vodnega sodelovanja, problematike kvalitete in količine vode v svetu, medsektorskega sodelovanja na področju upravljanja voda in vključujočih postopkih odločanja, finančnih inovacij na področju vodnega sodelovanja ter novih mehanizmov vodne diplomacije.

Visoki globalni panel za vodo in mir je bil na pobudo Švice ustanovljen v letu 2015 v Ženevi. V njem sodeluje 15 neodvisnih strokovnjakov iz 15 držav sopobudnic. Poleg Slovenije so to še Estonija, Francija, Gana, Jordanija, Kambodža, Kazahstan, Kolumbija, Kostarika, Madžarska, Maroko, Oman, Senegal, Španija in Švica. Ustanovitev panela je bil rezultat širokih konzultacij, ki so nakazale potrebo po politični razpravi o vodi in miru na visoki ravni. Naloga panela je bila, da v največ dveh letih od svoje ustanovitve sprejme neobvezujoča priporočila v zvezi s preprečevanjem in reševanjem političnih konfliktov, ki izhajajo s področja voda. Slovenija je v panel imenovala nekdanjega predsednika RS, dr. Danila Türka, ki je bil s strani članov panela na predlog Švice izbran za predsedujočega panelu.

Sodelovanje RS pri Visokem Globalnem Panelu za Vodo in Mir je utemeljeno v dolgoletni pozornosti, ki jo RS pripisuje pomenu vode, tako v nacionalnih, regionalnih in globalnih politikah.