Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
08.12.2017  

Slovenska delegacija sodeluje na 16. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča

New York, 6. december 2017 - Slovenska delegacija se pod vodstvom državnega sekretarja Andreja Logarja udeležuje 16. zasedanja Skupščine držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS). Letošnje zasedanje je osredotočeno na volitve novih sodnikov MKS ter sprejem aktivacijske odločitve glede jurisdikcije sodišča za kaznivo dejanje agresije. Državni sekretar Logar je udeležence nagovoril v okviru splošne razprave in se ob robu zasedanja sestal z visokimi predstavniki sodišča ter OZN.


V svojem govoru  je državni sekretar Logar izrazil močno podporo sodišču in izrazil zadovoljstvo ob ponovni izvolitvi Slovenije v 21-članski Biro skupščine za dobo treh let. MKS ostaja ključna pot do pravice za žrtve hudodelstev v državah, ki ne želijo ali ne morejo same preganjati storilcev. Pri tem ima pomembno vlogo tudi Skrbniški sklad MKS za žrtve, ki mu je Slovenija v tem letu namenila finančni prispevek.


Še posebej se je zavzel za soglasno aktivacijo jurisdikcije sodišča za kaznivo dejanje agresije na letošnjem zasedanju. Slednje predstavlja zadnji korak pred zgodovinsko uveljavitvijo Kampalskih amandmajev k Rimskemu statutu, kar bo omogočilo stalnemu mednarodnemu kazenskemu sodišču pregon posameznikov v primeru resnih oblik protipravne uporabe sile.


Pozval je h krepitvi aktivnosti za dosego univerzalnosti Rimskega statuta, polnemu sodelovanju s sodiščem,  poudaril pomen konstruktivnega naslavljanja izzivov, s katerimi se sooča sodišče ter izrazil obžalovanje nad odločitvijo vlade Južne Afrike o začetku postopka za umik iz Rimskega statuta. V nastopu je izpostavil tudi pobudo Slovenije, Argentine, Belgije, Nizozemske, Mongolije in Senegala za sprejem mednarodne konvencije o medsebojni pravni pomoči in izročitvah za pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev, t.i. MLA pobudo, ki jo danes podpira že 58 držav. Zaključni del nagovora je posvetil priložnostim, ki jih v letu 2018 ponuja 20. obletnica sprejema Rimskega statuta za aktivnosti v podporo sodišču, ter pri tem najavil aktivnosti Slovenije.


Ob robu zasedanja je državni sekretar opravil tudi ločene pogovore s predsednico sodišča Silvio Fernández de Gurmendi ter novo izvoljenim predsednikom skupščine O-Gon Kwonom. Dialog z visokimi predstavniki MKS je potrdili, da je Slovenija prepoznana kot vidna in aktivna pogodbenica Rimskega statuta. Sestal se je tudi z generalnim podsekretarjem OZN za mirovne operacije Jeanom-Pierrom Lacroixom, ter namestnikom vodje Urada OZN za boj proti terorizmu, Muhammadom Raffiuddinom Shahom.


Na zasedanju, ki bo potekalo do 14. decembra, je bilo za devetletni mandat izvoljenih šest novih sodnikov MKS, in sicer kandidati Benina, Italije, Japonske, Kanade, Peruja ter Ugande.


V času zasedanja bo Slovenija soorganizirala tudi dva stranska dogodka. Prvi dogodek bo posvečen promociji MLA pobude, drugi pa bo organiziran v sodelovanju s tožilko MKS na temo nedavno pripravljenega poročila o poteku predhodnih obravnav.