Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
13.06.2013  

Razpis prostih mest za stažiranje na Stalnem predstavništvu pri OZN

New York, 13. junij 2013 - Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN v New Yorku razpisuje več trimesečnih stažiranj v obdobju od 1. septembra 2013 do 30. septembra 2014. Možni termini za opravljanje stažiranja so naslednji:

- 2. september do 29. november 2013,
- 6. januar 2014 do 31. marec 2014,
- 1. april do 30. junij 2014 in
- 1. julij do 30. september 2014.

O odobritvi, začetku nastopa in trajanju stažiranja odloča Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN v New Yorku, po predhodni odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi sprememb Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C, Ur. l. RS, št. 108/09) pred nastopom študentske prakse varnostno preveri.

Stažisti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu stalnega predstavništva, in sicer:
a) pomoč diplomatom pri spremljanju dela organov OZN in odborov Generalne skupščine OZN;
b) udeležba na sestankih EU, OZN, predavanjih "think-tankov", idr;
c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji stalnega predstavništva, pomoč pri urejanju spletne strani (javna diplomacija),
d) druga opravila po navodilu vodje Stalnega predstavništva.

Stažiranje je neplačano, stažisti pa so upravičeni do nagrade v višini do 200 EUR mesečno za celotno mesečno obveznost, sicer pa sorazmerni del. Stažisti sami poskrbijo za nastanitev v New Yorku.
Pogoji:
- status študenta v času opravljanja prakse,
- interes za diplomacijo, mednarodne odnose, mednarodne ekonomske odnose, mednarodno pravo,
- pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,
- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),
- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Prijava mora vsebovati:
- kratko motivacijsko pismo v angleščini (v njem naj kandidat glede na svoj interes prednostno razvrsti listo odborov GS OZN, največ 250 besed)
- kratek življenjepis v slovenščini (največ 1 stran),
- priporočilo profesorja oz. delodajalca v primeru relevantnih delovnih izkušenj v slovenščini ali angleščini (največ 2 priporočili)
- navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati stažiranje.

Prosimo za dosledno upoštevanje dolžine in števila dokumentov. Nepopolnih prijav ali prijav s preštevilnimi dokumenti ne bomo upoštevali. Dokumenti naj bodo izključno v word ali pdf obliki. Priporočila lahko profesorji oz. delodajalci pošljejo direktno na e-naslov kontaktne osebe na veleposlaništvu, namestnika stalnega predstavnika Mateja Marna.

Prijave z naslovom »Prijava za stažiranje v MNY« pošljite na matej.marn(at)gov.si najkasneje do vključno 28. junija 2013. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali. O (ne)izboru vas bomo obvestili do 19. julija 2013.