Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
02.04.2013  

Generalna skupščina OZN sprejela Pogodbo o trgovini z orožjem

Ljubljana, 3. april 2013 – Generalna skupščina OZN v New Yorku je 2. aprila 2013 sprejela resolucijo, s katero je potrdila Pogodbo o trgovini z orožjem (Arms Trade Treaty – ATT). Slovenija pozdravlja sprejem pogodbe, ki predstavlja pomemben dosežek multilateralne diplomacije in izraža upanje, da bo pogodba čim prej začela veljati.

Pogajanja, v katerih je sodelovala tudi Slovenija, skupaj z drugimi državami Evropske unije in podobno mislečimi državami, so se začela v 2006. V pogajalskem procesu so pomembno vlogo igrale tudi mednarodne nevladne organizacije in predstavniki civilne družbe, ki so pomembno prispevali k uspešnemu koncu pogajanj.

Pogodba je prvi mednarodno-pravni dokument, ki celovito ureja problematiko mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem in opremo in katere namen je zmanjšati nelegitimno trgovino z orožjem. Pogodba državam nalaga vzpostavitev učinkovitega nacionalnega nadzornega režima nad izvozom orožja in opreme, določa bolj transparentno odločanje in poročanje ter vzpodbuja mednarodno sodelovanje in predvideva pomoč državam pri izgradnji zmogljivosti. Pogodba vsebuje pomembno določilo, da države ne bodo izvažale orožja v države, ki kršijo človekove pravice ali pa bi se orožje uporabilo za izvajanje genocida, zločinov proti človečnosti ali vojnih zločinov.

Pogodba bo odprta za podpis v New Yorku od 3. junija 2013, za začetek njene veljavnosti pa bo potrebnih petdeset ratifikacij. Slovenija si bo prizadevala, da jo bo podpisala med prvimi in tudi s tem prispevala k čimprejšnjemu začetku njene veljavnosti.

V Sloveniji nadzor nad prometom z vojaškim orožjem in opremo izvaja Ministrstvo za obrambo, v procesu izdajanja dovoljenj za uvoz ali izvoz sodelujejo tudi druga ministrstva in vladne službe, med njimi tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Slovenija na tem področju že od leta 1998 izvaja Kodeks obnašanja Evropske unije o nadzoru nad izvozom konvencionalnega orožja, ki ga je leta 2008 nadomestilo skupno stališče EU št. 944/SZVP o skupnih pravilih pri nadzoru izvoza vojaške tehnologije in opreme.