Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
19.03.2013  

Zaključek 57. zasedanja Komisije OZN za status žensk potrdili zavezanost k odpravi in preprečevanju nasilja nad ženskami in deklicami

Ljubljana, New York, 19. marec 2013 – V petek, 15. marca 2013 zvečer se je v New Yorku uspešno zaključilo 57. zasedanje Komisije OZN za status žensk, ki je bilo posvečeno odpravi in preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami in deklicami.

Letošnje zasedanje Komisije OZN za status žensk je dokazalo, da so se deležniki v mednarodni skupnosti sposobni dogovoriti in se zavezati k odpravi in preprečevanju nasilja nad ženskami in deklicami, eni od glavnih ovir pri preprečevanju enakosti spolov. Sprejetje dogovorjenih zaključkov ob koncu tokratnega zasedanja je toliko bolj pomembno, saj zaključki niso bili sprejeti ob koncu lanskega zasedanja kot tudi ne leta 2003, ko je bila ena od osrednjih tem odprava nasilja nad ženskami in deklicami. Ravno tako je sprejetje zaključkov velikega pomena zaradi vzdušja v mednarodni skupnosti, ki ni najbolj naklonjeno progresivni obravnavi pravic žensk, prej nasprotno. V zadnjem času se v mednarodni skupnosti  soočamo s poskusi nižanja že dolgo sprejetih standardov na področju enakosti spolov in opolnomočenja žensk, kot so dokumenti 4. svetovne konference o ženskah, ki je potekala v Pekingu leta 1994.

Kljub temu, da je Slovenija na zasedanju sodelovala kot opazovalka, se je v okviru pogajanj poleg močne podpore odpravi in preprečevanju nasilja nad ženskami in deklicami zavzemala za ustrezno referenco na mednarodna sodišča, na resolucijo Varnostnega sveta OZN 1325, za ustrezno obravnavo spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, za vključitev regionalne dimenzije in ekonomskih vplivov na nasilje nad ženskami. Sicer je Slovenija z izjavo nastopila na splošni razpravi Komisije, s krajšo intervencijo pa je sodelovala tudi na okrogli mizi o prioritetni temi.