Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
22.01.2013  

Opravljanje brezplačnega stažiranja v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri OZN v New Yorku

"Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN v New Yorku omogoča opravljanje študentskega stažiranja od 25. marca 2013 do 26. julija 2013 za obdobje do 15 tednov. O odobritvi, začetku nastopa in trajanju stažiranja odloča Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN v New Yorku, po predhodni odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi sprememb Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C, Ur. l. RS, št. 108/09) pred nastopom študentske prakse varnostno preveri.

Stažisti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:
a) pomoč diplomatom pri spremljanju dela organov OZN in odborov Generalne skupščine OZN;
b) udeležba na sestankih EU, OZN, predavanjih "think-tankov", idr;
c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji stalnega predstavništva, pomoč pri urejanju spletne strani (javna diplomacija),
d) druga opravila po navodilu vodje Stalnega predstavništva.

Stažiranje je neplačano, stažisti pa so upravičeni do nagrade v višini do 200 EUR mesečno za celotno mesečno obveznost, sicer pa sorazmerni del. Stažisti sami poskrbijo za nastanitev v New Yorku.
Pogoji:
- status študenta v času opravljanja prakse,
- interes za diplomacijo, mednarodne odnose, mednarodne ekonomske odnose, mednarodno pravo,
- pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,
- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),
- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Prijava mora vsebovati:
- kratko motivacijsko pismo v angleščini (v njem naj kandidat glede na svoj interes prednostno razvrsti listo odborov GS OZN, največ 250 besed)
- kratek življenjepis v slovenščini (največ 1 stran),
- priporočilo profesorja oz. delodajalca v primeru relevantnih delovnih izkušenj v slovenščini ali angleščini (največ 2 priporočili)
- navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati stažiranje.

Prosimo za dosledno upoštevanje dolžine in števila dokumentov. Nepopolnih prijav ali prijav s preštevilnimi dokumenti ne bomo upoštevali. Dokumenti naj bodo izključno v word ali pdf obliki. Priporočila lahko profesorji oz. delodajalci pošljejo direktno na e-naslov kontaktne osebe na veleposlaništvu, namestnika stalnega predstavnika Mateja Marna.

Prijave z naslovom »Prijava za stažiranje v MNY« pošljite na matej.marn(at)gov.si najkasneje do vključno 7. februarja 2013. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali. O (ne)izboru vas bomo obvestili do 25. februarja 2013. Predvidoma 1. junija 2012 bomo objavili razpis za obdobje september 2013 – september 2014.