Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
29.11.2012  

Uspešen zaključek zasedanja Tretjega odbora GS OZN

Ljubljana, 29. november 2012 – Včeraj se je uspešno zaključilo zasedanje Tretjega odbora Generalne skupščine Združenih narodov, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve. Odbor, ki največ pozornosti posveča človekovim pravicam, je na zasedanju v času od 8. oktobra do 28. novembra 2012 sprejel okrog 60 resolucij. Slovenija je bila na tokratnem zasedanju sopredlagateljica dveh resolucij - skupaj z Belgijo je uspešno predlagala resolucijo o Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in skupaj s Kostariko resolucijo o Odboru ZN za otrokove pravice. Prav tako je Slovenija nastopila z več izjavami v okviru interaktivnih razprav na temo pravic otrok, žensk in rasizma.

Med številnimi govorci na tretjem odboru so nastopili posebni poročevalci, neodvisni izvedenci, predsedujoči nekaterih pogodbenih teles, visoka komisarka OZN za človekove pravice, Navanethem Pillay ter predsednica Sveta OZN za človekove pravice Laura Dupuy Lasserre. Med resolucijami, ki so bile sprejete na tokratnem zasedanju je večina tematskih, štiri resolucije pa obravnavajo posamezne države, in sicer stanje človekovih pravic v Mjanmaru, Demokratični ljudski republiki Koreji, Iranu in Siriji.

Slovenija je bila skupaj z Belgijo posebej aktivna glede resolucije o Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, ki je bila sprejeta s soglasjem. Istočasno je Slovenija s Kostariko predlagala resolucijo o delu Odbora za pravice otrok – njen glavni namen je začasno podaljšanje zasedanj odbora v luči učinkovite obravnave nacionalnih poročil držav o implementaciji Konvencije o pravicah otrok in pripadajočih izbirnih protokolov.

Med uspehe zasedanja so  tudi sprejetje resolucije o smrtni kazni, o otrokovih pravicah, o odpravi vseh vrst nestrpnosti na podlagi vere ali prepričanja, o odpravi nasilja nad ženskami, o odpravi pohabljanja ženskih spolovil, o trgovanju z ženskami in dekleti, o mučenju, o izvensodnih ter samovoljnih usmrtitvah, o pravicah invalidov, o upravljanju sodstva ter sprejetje resolucije o stanju človekovih pravic v posameznih državah.

Čezregionalna resolucija o smrtni kazni je letos bolj vsebinska  in so jo države sprejele z večjo odporo kot pred dvema letoma. Imela je tudi širše medregionalno kosponzorstvo. 

Tretji odbor je sprejel  tudi resolucijo o otrokovih pravicah, ki jo tradicionalno skupaj predlagata EU in Skupina latinskoameriških in karibskih držav (GRULAC). Osrednja tema tokratnega  dokumenta so bile pravice otrok staroselcev. Resolucija pa je med drugim podaljšala mandat posebni predstavnici generalnega sekretarja ZN za problematiko nasilja nad otroki, za kar si je posebej prizadevala tudi Slovenija.