Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Govori predstavnikov Republike Slovenije med 74. zasedanjem Generalne skupščine OZN /

Poseben visoki dogodek ob 25. obletnici genocida v Srebrenici

Govor stalne predstavnice Republike Slovenije pri Združenih narodih veleposlanice Darje Bavdaž Kuret na posebnem visokem dogodku ob 25. obletnici genocida v Srebrenici, New York, 10. julij 2020.

Odprta razprava Varnostnega sveta o pandemiji in varnosti, 2. julij 2020

Govor Republike Slovenije na odprtem zasedanju Varnostnega sveta OZN o miru in varnost - pandemija in mednarodna varnost, New York, 2. julij 2020.

Odprto zasedanje Varnostnega sveta o otrocih v oboroženih spopadih, 23. junij 2020

Govor Republike Slovenije na odprti razpravi Varnostnega sveta OZN o otrocih v oboroženih spopadih, New York, 23. junij 2020.

Odprta razprava Varnostnega sveta o zaščiti civilistov v oboroženih spopadih, 27. maj 2020

Izjava Republike Slovenije na odprti seji Varnostnega sveta o zaščiti civilistov v oboroženih spopadih, New York, 27. maj 2020.

Odprto zasedanje Varnostnega sveta o spoštovanju Ustanovne listine OZN pri ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, 9 .januar 2019

Govor stalne predstavnice Slovenije pri OZN veleposlanice Darje Bavdaž Kuret na Odprtem zasedanju Varnostnega sveta o spoštovanju Ustanovne listine OZN pri ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, New York, 9. januar 2019.

Reforma Varnostnega sveta OZN, 25. november 2019

Govor namestnice stalne predstavnice Slovenije pri OZN ge. Ondine Blokar Drobič na točko dnevnega reda 122: "Vprašanje enakopravne zastopanosti in povečanja članstva v Varnostnem svetu in druga vprašanja, povezana z Varnostnim svetom", New York, 25. november 2019

 

 

Varnostni svet OZN - govor na odprti razpravi na temo Ženske, mir in varnost, 29. oktober 2019

Govor stalne predstavnice Slovenije pri Združenih narodih veleposlanice Darje Bavdaž Kuret na odprti razrapvi Varnostnega sveta OZN na temo Ženske, mir in varnost, New York, 29. oktober 2019 

Šesti odbor: Točka 83 - Vladavina prava na nacionalni in mednarodni ravi, New York, oktober 2019

Govor pooblaščene ministrice in pravne svetovalce na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN ge. Petre Langerholc na točko 83: Vladavina prava na nacionalni in mednarodni ravni, New York, 11. oktober 2019

Tretji odbor Generalne skupščine Točka 28 - Socialni razvoj, 1. oktober 2019

Govor stalne predstavnice Slovenije pri OZN veleposlanice Darje Bavdaž Kuret in slovenskega mladinskega delegata g. Patrika Boleta na zasedanju Tretjega odbora Generalne skupščine na točko 28 dnevnega reda - Socialni razvoj, New York, 1. oktober 2019

Zavezništvo za multilateralizem, 26. september 2019

Govor podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Mira Cerarja na srečanju Zavezništva za multilateralizem"Izgradnja mreže in predstavitev rezultatov", New York, 26. september 2019. 

Govor predsednika vlade g. Marjana Šarca na splošni razpravi 74. zasedanja Generalne skupščine, 27. september 2019

Govor predsednika vlade Republike Slovenije g. Marjana Šarca na splošni razpravi 74. zasedanja Generalne skupščine OZN, New York, 27. september 2019.