Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Slovenija v OZN /

Slovenija v OZN

Združeni narodi so organizacija, ki je po strahotah druge svetovne vojne združila človeštvo pod skupno zastavo. V obdobju hladne vojne so odigrali zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju napetosti v polariziranem svetu. Tudi po padcu berlinskega zidu so ohranili svojo avtoriteto, čeprav je prišlo do velikih sprememb v svetovni ureditvi, ki so tudi Združene narode postavile pred težke preizkušnje. Države so enotnega stališča, da svet, ki se pospešeno globalizira, potrebuje mednarodno organizacijo, ki je sposobna delovati globalno ter učinkovito ustavljati in reševati spopade po svetu.

Sprejetje Slovenije v Združene narode 22. maja 1992 (dostop do resolucije Generalne skupščine 46/236)  je nedvomno eden najpomembnejših mejnikov v slovenski zgodovini. Potem, ko smo se Slovenci 25. junija 1991 uspešno osamosvojili in ubranili svojo neodvisnost pred agresijo Jugoslovanske armade, nam je v relativno kratkem času uspelo doseči tudi mednarodno priznanje. V naslednjih mesecih je slovenska država usmerila vse svoje moči v iskanje podpore za vključitev v največjo mednarodno organizacijo – Združene narode (Uradni zapis seje Generalne skupščine ob sprejetju RS v OZN, 22. maja 1992).

Slovenija se je takoj po včlanitvi v ZN aktivno vključila v njihove organe in specializirane agencije. Že leta 1992 je odprla stalni misiji na sedežu ZN v New Yorku in pri Uradu ZN v Ženevi ter akreditirala tedanjo slovensko veleposlanico v Republiki Avstriji tudi za stalno predstavnico Republike Slovenije pri Uradu ZN na Dunaju.

V prvem desetletju delovanja (dostop do publikacije 10 let Slovenije v OZN) v OZN je Slovenija veliko pozornost posvečala zaščiti človekovih pravic, zagotavljanju boljših življenjskih razmer otrok, odpravljanju socialnih stisk v nerazvitem svetu, varovanju okolja in zdravja ter mednarodnemu sodelovanju na področju kulture in znanosti.  

Slovenija je od vsega začetka podpirala prizadevanja OZN za ohranjanje miru. V mirovne operacije OZN prispeva tako z vojaki, vojaškimi opazovalci in civilnimi policisti kot tudi z rednimi prispevki v proračun za mirovne operacije.

Naši pripadniki redno sodelujejo v mirovnih operacijah pod mandatom Varnostnega sveta OZN, do sedaj jih je širom sveta delovalo že več kot 5.000. Trenutno več kot 6 odstotkov pripadnikov Slovenske vojske sodeluje v misijah pod mandatom Varnostnega sveta OZN.

Konstruktivno delovanje slovenske države v pobudah OZN je naletelo na zelo ugoden odmev pri drugih članicah. 14. oktobra 1997 je bila Slovenija na 52. zasedanju Generalne skupščine izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta za obdobje 1998–1999. Delovanje v Varnostnem svetu je še dodatno dvignilo ugled naše države v mednarodni skupnosti.